Liepājas pilsētas mūsdienu deju

    

    

                                                      (www.spkc.gov.lv)

_______________________________________________________________________________

   

____________________________________________________________________________  

 

    

                                                                      <<< REZULTĀTI >>>

_______________________________________________________________________________   

    

_______________________________________________________________________________  

    

_______________________________________________________________________________  

    

_______________________________________________________________________________  

    

_______________________________________________________________________________  

    

_______________________________________________________________________________  

    

_______________________________________________________________________________    

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

     

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

    

_______________________________________________________________________________

  

_______________________________________________________________________________

  

_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  

_______________________________________________________________________________

  

_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
   _______________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________
  
  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________ 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 ____________________________________________________________________________ 

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

     
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

     
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

     
_______________________________________________________________________________

  
_______________________________________________________________________________

   Izlasi LBJC avīzes "Skrejceļš" jaunāko numuru!

   
_______________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________

      
_______________________________________________________________________________

  
   _____________________________________________________________________________

___________________
___________________
 

  BJC 2009