Kursi un semināri 2008

  

 __   Liepājas pilsētas audzināšanas darba konference

           Skolotājs un skolēns uz pārmaiņu sliekšņa

          

           Pielikums  [.docx]

           Pieteikuma forma: https://ej.uz/audzinatajs

 

_______________________________________________________________________

 

  __  Darba aktualitātes 2018./19.mācību gadā.

           Aktualitātes jauniešu veselības veicināšanā [pdf.]

           Seminārs "Aktualitātes audzināšanas darbā 2018./2019.mācību gadā" [pptx.]

           Lekcija "Interneta neredzamā puse [pdf.]

           Prezentācija "Kapēc nodokļi ir mūsu dzīvē" [.pptx.]

           Prezentācija "#atkrāpies!" [pptx.]     

           Prezentācija "Cilvēku Tirdzniecība" [pptx.]

           Prezentācija "Cilvēks versija 2.0.1.9." [ppt.]
_______________________________________________________________________

   __  Pasākumi un notikumi direktoru vietniekiem audzināšanas darbā

          2018./19.mācību gadā

           Pielikums
_______________________________________________________________________

  
__  Aktualitātes un prioritātes izglītībā un audzināšanā 2018./2019. m.g.

         
1. skatīt šeit
          2. skatīt šeit
          3. skatīt šeit
          4. skatīt šeit
          5. skatīt šeit
          6. skatīt šeit
          7. skatīt šeit

_______________________________________________________________________

         
Lieliskais klases audzinātājs 2018 nolikums
_______________________________________________________________________

   __  2017./2018. gada aktualitātes

          1. skatīt šeit
           2. skatīt šeit
          3. skatīt šeit
          4. skatīt šeit
          5. skatīt šeit
          6. skatīt šeit


    __  DVDA seminārs 18.01.2018 plkst. 14:00 Liepājas 15. vidusskolā
           DVDA seminārs 22.02.2018 plkst.14:00, lekcija "Par personības restartu un
          spēju iedvesmoties" (lektors Aleksis Daume).

    __  Nolikums_labā prakse  nolikums
_______________________________________________________________________

   __  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes darba plāns-rīcības 2016./2017.m.g.(*.doc)

    __  DVDA seminārs 23.11.2017 (*.doc)

   __  2016./17.mācību gada aktualitātes (*.doc)
____________________________________________________________________________

   PREZENTĀCIJAS:

   __  Kā kolektīvam sasniegt izcilus rezultātus (*.pptx)

   __  Latvijas valsts simtgades svinības: iespēja un pienākums (*.pptx)

   __  Latvijas 100gadesSpots (*.pptx)

   __  Metodiskais atbalsts audzināšanas darbam un līdzdalības iespējas (*.pptx)

   __  UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aktualitātes (*.pptx)

   __  VISC Aktualitātes audzināšanas darbā (*.pptx)
____________________________________________________________________________
 

    __  Liepājas BJC folkloras projekti 2016./2017.m.g. skatīt šeit

    __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos
           mūzikas projektos 
2016./2017.m.g.
skatīt šeit

    __  Pārskats par izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu
           piedalīšanos pasākumos
2016./2017.m.g.
skatīt šeit

    __  Pārskats par realizētiem pasākumiem mūsdienu dejā  2016./2017.m.g. skatīt šeit

    __  Pārskats par BJC audzēkņu piedalīšanos mūzikas
           projektos
2016./2017.m.g.
skatīt šeit

    __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos tehniskās
           jaunrades pasākumos
2016./2017.m.g.
skatīt šeit

    __  Pārskats par izglītības iestāžu teātru kolektīvu piedalīšanos
           pasākumos 2016./2017.m.g.
skatīt šeit

    __  Pārskats par dir. vietn. audz. darbā piedalīšanos 2016./2017.m.g. skatīt šeit

    __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos vizuālās
           mākslas pasākumies 2016./2017.m.g.
skatīt šeit

    __  Pārskats par Jauniešu Mājas pasākumiem 2016./2017.m.g. skatīt šeit

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos BJC folkloras projektos 2015.16.m.g.

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos BJC organizētajos semināros un
           pasākumos 2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos BJC organizētajos skolu teātru
           projektos 2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos BJC realizētajos mūzikas projektos
           2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos BJC vizuālās un lietišķās mākslas
           projektos 2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos tautas deju kolektīvu skatēs un
           pasākumos 2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos tehniskās jaunrades pasākumos
           2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Veiksmīgākās pieredzes piemēri pilsētas izglītības iestādēs audzināšanas
           darba īstenošanā 2015./16mācību gadā
(*.docx)

____________________________________________________________________________

   __  VISC aktualitātes 2015./2016. mācību gadā (*.docx)

   __   VISC 2015./16.mācību gada prezentācijas:
           Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktualitātes 2015/2016. mācību gadā (*.ppt)

           Aktualitātes, metodiskais atbalsts un līdzdalības iespējas (*.ppt)
           Programmas Award aktualitāte mūsdienu jauniešiem (*.ppt)
           Projekts karjeras izglītības veicināšanai (*.ppt)
           Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā (*.ppt)

   __ 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes darba plāns-rīcības 2015./2016.m.g.,
           2016./2017.m.g. (LBJC uzdevumi 4.prioritātē)
(*.docx)

   __ 
 
Izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā labā prakse (*.doc)

   __  Semināri izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā (*.doc)

   __  „Goda kliņģeris - 2016" nolikums (*.doc)
____________________________________________________________________________

   __  Metodiskās izstrādnes audzināšanas darbā un interešu izglītībā (*.doc)

   __  Izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā labā prakse
          
nolikums (*.doc)

____________________________________________________________________________

  

  1.  

Signe Berga          29136713

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

Ausekļa 9

signe.berga@inbox.lv

  1.  

Natālija Bagirova 27097689

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola  

Liedaga 5

natabagirova@inbox.lv

  1.  

Jeļena Kovzeļeva

29814420

Liepājas 3.pamatskola

Lazaretes 8

3pskola@inbox.lv

kolena2@inbox.lv

  1.  

Ineta Bumbiere    28689990

DALP 5.vidusskola

Rīgas 50

bumbierei@inbox.lv

5. 

Sigita Stefana      29448485

Liepājas Raiņa 6.vidusskola

Ganību 106

sigitastefana@inbox.lv

6. 

Alīna Aldaga        29761114

Liepājas7.vidusskola

Celmu 6

alina.aldaga@gmail.com

7. 

Dina Brence

Liepājas 8.vidusskola

Dunikas 9/11

dina.brence@inbox.lv

8. 

Selga Veita           29334324

Liepājas J.Čakstes 10.vidusskola

Alejas 16

10vsk@inbox.lv

agles@inbox.lv

9.

Līga Šilova

26460008

Liepājas12.vsk. 

Kr.Valdemāra          35/37

talberga.liga@gmail.com

10.

Sanita Cipriķe         26017315

Agija Bēta
 

Liepājas15.vsk.

 

Sākumskola

O.Kalpaka 96

sanitacip@inbox.lv

 

agia7@inbox.lv

11.

Santa Novada     26436516       

Centra pamatskola

Ūliha 33

centra.skola@inbox.lv

korekcija@inbox.lv

12.

Aiga Griniece  29386111

Ezerkrasta sākumskola 
 

Lauku 54

griniece@inbox.lv

13.

Evija Pāpe 29510884

Internātpamatskola

Krūmu 65

evijapape@gmail.com

 

14.

Meldra Oškāja     26474884

Vakara maiņu vsk.

Raiņa 5

meldra53@inbox.lv

 

15.

Aiga Ūdre    26164679

Liepājas Valsts tehnikums

Venstpils iela 51

 

aigaudre@gmail.com

16.

 

17.

Anda Karule

20034240

Sarmīte Gertnere
27783780
 

Katoļu pamatskola

Peldu 17

anda.karule@gmail.com

 

sarmitegertnere@inbox.lv

      18.

Ilze Orinska
26310724

Privāta sākumskola “Varavīksne”

Republikas 23

privatsakumskola@apollo.lv
ilze.davidsone2@inbox.lv
 

      19.

 

      20.

Ingrīda Jēce

26156830

Kaiva Žīmante (Klaipēdas i.)
 

Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs

Ūliha 56


Klaipēdas 94

internats94@inbox.lv 

21. 

Mārīte Tarziera 29173576

 

BJC struktūrvienības "Vaduguns"
vadītāja

Kungu 7

marite.tarziera@liepajasbjc.lv

22.

Indra Bunka  26652109
 

BJC struktūrvienības "Laumiņa" vadītāja

Krūmu  29

Indra.bunka@liepajasbjc.lv
63442008

       23. Dace Tetere BJC struktūrvienības "Spārni" vadītāja Brīvības 39 dace.tetere@liepajasbjc.lv

24.

Inga Laugale

BJC struktūrvienības "Jauniešu māja" vadītāja
 

Kungu 24

inga. laugale@liepajasbjc.lv

 

 

  

          

___________________
___________________
 

  BJC 2009