__________________________________________________________________________

 

    A. Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "SPĀRNI"
        
Brīvības iela 39 (Liepājas Olimpiskā centra telpās)

    B. Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "VADUGUNS"
        
Kungu iela 7

    C. Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "LAUMIŅA"
        
Krūmu iela 29
    D. Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "JAUNIEŠU MĀJA"
       
 Kungu iela 24

    E. Bērnu un jaunatnes centra bērnu klubs "LABIE DRAUGI"
       
 Dunikas iela 9/11 (Liepājas 8.vidusskolas telpās)

__________________________________________________________________________

 

___________________
___________________
 

  BJC 2009