Projekta

____________________________________________________________________________

    NOLIKUMI:

 

   __  Bērnu un jauniešu leļļu teātru festivāls “Spēlēsim Te-Ātri”

            - [.docx] nolikums

            - [.docx] pielikums (Pieteikuma anketa)

            - [.xlsx] pielikums (Grafiks)

 

   __  Latvijas atklātās kuģu modeļu sacensības "Liepaja cup 2019"

            - [.docx] nolikums

 

 

   __  Liepājas pilsētas un tuvāko novadu bērnu un jauniešu tautas deju

          kolektīvu skates ģenerālmēģinājums

            - [.pdf] nolikums

            - [.pdf] pielikums (Pieteikuma anketa)

 

 

   __  Tehniskās jaunrades diena

           Konkurss pilsētas skolu 7.-9. klašu skolēniem

            - [.pdf] nolikums

 

 

   __  5. Klašu skolēnu konkurss "Putni dzīvo Liepājā"

            - [.pdf] nolikums

            - [.pdf] pielikums (Pieteikuma anketa)

 

 

   __  Mazo vokālistu konkurss "Cālis 2019"

            - [.pdf] nolikums

            - [.pdf] [.docx] pielikums nr.1 (Pieteikuma anketa)

 

 

   __  Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss,

          gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

            - [.pdf] nolikums

            - [.pdf] [.docx] pielikums nr.1 (Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi)

            - [.pdf] [.docx] pielikums nr.2 (Pieteikuma anketa)

 

 

   __  Kurzemes reģiona skatuves runas konkurss

            - nolikums

            - pielikums nr.1 (Pieteikuma anketa)

 

 

   __  Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu teātru skate "Vējlukturis"

            - nolikums

 

 

   __  Liepājas pilsētas un Liepājas tuvāko novadu mūsdienu deju kolektīvu

          radošais konkurss - festivāls

            - nolikums

 

 

   __  Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis 2019" Lejaskurzemes kārta

            - nolikums

            - pielikums nr. 1 (Pieteikuma anketa)

            - pielikums nr. 2 (Padomi dalībniekiem)

 

   __  Modes diena "Krāsu Sprādziens!"

            - nolikums

            - pielikums (Pieteikuma anketa)

 

 

   __  Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2019” Pilsētas kārta

            - nolikums

            - pielikums nr.1 (Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi)

            - pielikums nr.2 (Pieteikuma anketa)

 

   __  Kuģu modeļu sacensības mini baseinā ”Liepājas vilnis 2019”

            - nolikums

 

   __  Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu,
          instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss
          „No baroka līdz rokam” Kurzemes kārta
            - nolikums

            - pielikums nr.1 (Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi)

            - pielikums nr.2 (Pieteikuma anketa)

 

   __  Galvenie notikumi Teātru jomā 2018./ 2019. m.g.

            - pielikums

 

   __  XII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “...un es iešu un iešu!” 

            - nolikums

 

   __  Liepājas pilsētas skatuves runas konkursa „Zvirbulis 2019”

            - nolikums

            - pieteikuma anketa

 

   __  47. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss "Lidice 2019"

          Liepājas pilsētas kārtas

            - nolikums

            - pieteikuma anketa

            - Liepājas kārtas rezultāti

   __  Koka auto modeļu sacensības "Nākotnes auto" nolikums

   __  Kuģu modeļu un buru laivu sacensības mini baseinā nolikums

   __  5. Klašu skolēnu konkurss "MANA KŪKA - MANAI LATVIJAI" nolikums

   __  Stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA” Lejaskurzemes kārta nolikums

   __  Zīmēšanas konkurss "Latvijai 100" nolikums

  
__  5. skolotāju erudīcijas konkurss nolikums

  
__  Erudīcijas konkurss 7. - 8. klašu skolēniem
          ''Gudru ņēmu padomiņu''
nolikums

  
__  Makšķerēšanas sacensības 2018 nolikums

  
__  Latvijas atklātās kuģu modeļu sacensības "Liepaja cup 2018'' nolikums

  
__  5. klašu skolēnu erudīcijas konkurss "Putni dzīvo Liepājā'' nolikums

   __  Joku stāstīšanas konkursa "ANEKDOŠU VIRPULIS 2018" nolikums

   __  X Latvijas zēnu koru salidojums "PUIKAS VAR!"       
         - nolikums
         - pieteikuma anketa
        
  
__  Mazo vokālistu konkurss "CĀLIS 2018"
          - nolikums
          - pieteikuma anketa

  
__  Erudīcijas konkursa "Es mīlu Tevi, Liepāja" nolikums

  
__  Koru konkurss "Dziesmai būt! '' 2018 nolikums  pieteikuma anketa

  
__  Kurzemes skatuves runas konkurss 2018 nolikums  pieteikums

  
__  XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls nolikums

  
__  Teātru skate 2018 nolikums

  
__  Erudīcijas konkursa ''Liepāja - Latvijas galvaspilsēta 2018'' nolikums

  
__  ''Balsis 2018" nolikums     pieteikuma anketa

  
__  ''No baroka līdz rokam 2018'' nolikums      pieteikuma anketa

  
__  Tehniskās jaunrades diena 2018 nolikums

  
__  ''Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās'' _2 nolikums

  
__  ''Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās''  nolikums

  
__  Modes diena 2018 nolikums

  
__  Skatuves runas konkursa ''Zvirbulis 2018'' nolikums   pieteikums
   
  
__  ''Liepājas vilnis 2018'' nolikums

    __  Valmieras teātra festivāls 2017 nolikums

    __  VISC skatuves runa 2018 nolikums

    __  "Mana kūka - manai Latvijai 2017" nolikums

    __  "Lidice 2018" Liepājas kārta nolikums

    __  Koka auto modeļu sacensības 2017 nolikums

   __  Kurzemes novada koka auto modeļu sacensības 2017 nolikums

   __  Zīmējuma konkursa ''Mana Latvija 2017'' nolikums

   __  Konkursa ''Ko prot skolotājs 2017'' nolikums

    __  Skolotāju erudīcijas konkurss 2017 nolikums

    __  Makšķerēšanas sacensības 2017 nolikums

    __  Atklātās kuģu modeļu sacensības ''Liepaja Cup 2017'' nolikums

    __  Vasaras nometne ''Indiāņu piedzīvojumi Krūmu ielejā'' 2017 nolikums

    __  Kurzemes novada koka auto modeļu sacensības 2017 nolikums

    __  Koka auto modeļu un buru laivu modeļu sacensības 2017 nolikums

    __  5. klašu skolēnu erudīcijas konkurss
           ''Putni dzīvo Liepājā 2017''
           
nolikums

    __  TEHNISKĀS JAUNRADES DIENA
           Konkurss pilsētas skolu 7. - 9. klašu skolēniem 2017
           
nolikums

    __  5. klašu erudīcijas konkursa ''Putni dzīvo Liepājā'' nolikums

    __  Pilsētas teātru skates ''Vējlukturis 2017''    nolikums    

    __  ''Anekdošu Virpulis 2017'' nolikums

    __  ''Liepājas toņi - pustoņi'' 2017 nolikums

    __  Liepājas pilsētas mazo formu uzveduma konkursa

             Nolikums     Pieteikums         

    __  ''Cālis 2017'' nolikums

    __  ''Latvijas toņi un pustoņi'' 2017 nolikums

   __  Modes diena 2017 ''Krāsu sprādziens'' nolikums'' 

   __  45.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "LIDICE 2017" nolikums

   __  5.-9.klašu koru un zēnu koru skate
           - nolikums (*.docx)
           - pieteikuma anketa (*.docx)

   __  Zīmēšanas konkurss "Ķegļu slepenā dzīve" nolikums (*.docx)

   __  Liepājas pilsētas skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2017”
        
- nolikums (*.doc)
         - pieteikuma anketa (*.doc)

  
__  III Latvijas skolu jaukto koru salidojums "Kalniem pāri"
 
         - nolikums (*.doc)
           - pietiekuma anketa (*.docx)

   __  Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu,
           popgrupu festivāls -konkurss "No baroka līdz rokam"

 
         - nolikums (*.doc)
           - pietiekuma anketa (*.docx)
          Pieteikšanās līdz 2017. gada 13. janvārim uz epastu: egils.sketris@visc.gov.lv


  
__  Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017"
            -
nolikums (*.doc)
            - pietikuma anketa (*.docx)
          Pieteikumus sūtīt līdz 2017. gada 1. februārim uz epastu: juris.locmelis@liepajasbjc.lv

  
__  Erudītu konkurss "Mana kūka manai Latvijai" nolikums (*.doc)
  
__  Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss nolikums (*.doc)
  
__  7.-8.klašu skolēnu erudīcijas konkurss “PROFESIJU VIRPULIS” nolikums (*.docx)
  
__  Kurzemes novada „Koka auto modeļu sacensības” nolikums(*.docx)
  
__  Koka auto modeļu un buru laivu sacensības nolikums(*.docx)
  
__  Zīmēšanas konkurss "Mani ziedi manai Latvijai" nolikums (*.doc)
  
__  9. -12.klašu skolēnu erudīcijas konkurss “DRAUDZĪBAS KAUSS” nolikums  (*.doc)
   __  3.skolotāju erudītu konkurss "Aso prātu cīņa" nolikums(*.doc)
____________________________________________________________________________

   __  Makšķerēšanas sacensības "Lielais loms 2016" nolikums (*.docx)

   __  Latvijas atklātās kuģu modeļu sacensības "Liepaja Cup 2016" nolikums (*.doc)
 
  
__  Koka auto modeļu un buru laivu sacensības" nolikums (*.doc)

   __  Mazo vokālistu konkurss "Cālis 2016" nolikums un pieteikuma anketa (*.doc)

   __  Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis" nolikums (*.doc)

 
 __  Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu
          
metodisko darbu izstāde-konkurss
nolikums (*.doc)

   __  Liepājas pilsētas skatuves runas konkurss „Zvirbulis”
        
- nolikums (*.doc)
         -
pieteikuma anketa (*.doc)

 
 __  Tehniskās jaunrades diena nolikums (*docx)    

   __  Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu
           un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”

         - nolikums (*.docx)
         - pieteikuma anketa (*.docx)
          Pieteikumus līdz 09.01.2016. sūtīt uz e-pastu:
egils.sketris@visc.gov.lv

 
 __  Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru skate nolikums (*.doc)

   __  Mazo formu uzvedumu konkurss
       
 - nolikums (*.doc)
         
- pieteikums (*.doc)


   __  Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2016"
       
 - nolikums (*.docx)
         
- pieteikuma anketa (*.docx)

        
P
ieteikumus līdz 04.02.2016. sūtīt uz epastu: juris.locmelis@liepajasbjc.lv          
   __  Modes diena "Krāsu sprādziens" nolikums un pieteikuma anketa (*.doc)
   __  44.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "LIDICE 2016" nolikums (*.doc)

   __  Latvijas stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa" (*.doc)
   __  Erudītu konkurss "Aso prātu cīņa" 10-12.klašu skolēniem (*.doc)
   __  Erudītu konkurss "Mana kūka manai Latvijai" (*.doc)
   __  Skolotāju erudītu konkurss "Aso prātu cīņa Skolotāju dienā" (*.docx)
____________________________________________________________________________

   __  Kurzemes novadu skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss
          
- nolikums (*.doc)
           - pieteikuma anketa (*.doc)
   __  Liepājas izglītības iestāžu pasākuma „Nepaej garām!” nolikums (*.doc)
   __  Kurzemes novada vizuālās mākslas konkurss „RAKSTU DARBI” nolikums (*.doc)
   __  Mazo vokālistu konkurss "Cālis 2015" nolikums (*.doc)
   __  Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu teātru skate nolikums (*.doc)
   __  "Lieliskais klases audzinātājs 2015" nolikums (*.doc)
   __  Zīmēšanas konkurss "Katram Liepājas putnam savu māju" nolikums (*.doc)
   __  10.-12.klašu skolēnu erudītu konkursu "Es mīlu Tevi, Liepāja" nolikums (*.doc)
   __  Tehniskās jaunrades diena nolikums (.*doc)
   __  Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "RAKSTU DARBI" nolikums (*.doc)
  
__  Tērpu kolekciju skate - konkurss "RAKSTU DARBI" nolikums (*.doc)
  
__  Radošo spēļu - darbnīcu konkurss "RAKSTU DARBI" nolikums (*.doc)
   __  "Katram Liepājas putnam savu māju 2015" nolikums (*.doc)
   __  Kuģu modeļu sacensības mini baseinā ”Liepājas vilnis 2015” nolikums (*.doc)
   __  „Koka auto modeļu un buru laivu sacensības” nolikums (*.doc)
   __  Modes diena "Krāsu sprādziens" nolikums un pieteikuma anketa (*.doc)
   __  Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis" nolikums (*.doc)
   __  Liepājas skolēnu skatuves runas konkurss "Zvirbulis atgriežas"
           - nolikums (*.doc)
          
- pieteikuma anketa (*.doc)

   __  Liepājas pilsētas mazo formu uzvedumu konkurss
          
- nolikums (*.doc)
          
- pieteikuma anketa (*.doc)

   __  Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu
           un popgrupu festivāls - konkurss
        
- nolikums (*.doc)
         -
pieteikuma anketa (*.doc)
          Pieteikumus sūtīt līdz 09.01.2015. uz
juris.locmelis@liepajasbjc.lv un
egils.sketris@visc.gov.lv.
          Konkurss 29.01.2015. plkst. 14:00 Liepājas 7.vsk. un plkst. 17:00 "Fontaine palace"


   __  Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2015"
        
- nolikums (*.doc)
         -
pieteikuma anketa (*.doc) Pieteikumus sūtīt līdz 06.02.2015. uz juris.locmelis@liepajasbjc.lv
         - nošu materiāls
          
I daļa (*.pdf)
          
II daļa (*.pdf)
          
III a daļa (*.pdf)
          
III b daļa (*.pdf)
          
IV daļa (*.pdf)         
         Konkurss 19.02.2015. plkst. 12:00 LBJC "Vaduguns" zālē

   __  43.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "LIDICE 2015" nolikums (*.doc)
   __  „Koka auto modeļu un buru laivu sacensības” nolikums (*.doc)
   __  10.-12.klašu skolēnu erudītu konkursa "Liepāja. Latvija. Eiropas savienība"
           nolikums (*.doc)
   __  Masku gājiens uz Lielās egles iedegšanas svētkiem nolikums (*.doc)
   __  5.klašu skolēnu erudītu konkursa "Mana kūka manai Latvijai" nolikums (*.doc)
   __  Zīmēšanas konkursa "Mana Latvija" nolikums (*.doc)  
  
__  6.-7.klašu erudītu konkursa "Aso prātu cīņa" nolikums (*.doc)
   __  Liepājas izglītības iestāžu pedagogu radošo darbu izstādes
          
"Ko prot skolotājs?"
nolikums (*.doc)

  
__  Skolotāju erudītu konkursa "Aso prātu cīņa Skolotāju dienā" nolikums (*.doc)
  
__  "Goda kliņģeris 2015" nolikums (*.doc)
____________________________________________________________________________


   __  Latvijas atklātās kuģu modeļu sacensības "LIEPĀJA 2014" nolikums (*.doc)
   __   Kurzemes novadu skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss
           - nolikums ( *.doc)
         
- pieteikuma anketa (*.doc)

  
__  Liepājas pilsētas skolu 10.-12.klašu erudītu konkurss
          
"Aso prātu cīņa Vecliepājā"
nolikums (*.doc)
   __  Teātru skate "Vējlukturis" nolikums un pieteikuma anketa (*.doc)
   __  Zīmēšanas konkurss "Krāsainā Liepāja" nolikums (*doc)
   __  Mazo vokālistu konkurss "Cālis 2014" nolikums (*.doc)
   __  Konkurss "Anekdošu virpulis" nolikums un pieteikuma anketa (*.doc)
   __   Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru un jaukto koru konkurss
          
-
nolikums (*.doc)

         - Liepājas skolu koru konkursa norises kārtība Liepājā (*.jpg)
   __  8-9.klašu skolēnu erudītu konkurss "Aso prātu cīņa Valentīndienā" nolikums (*.doc)
   __  Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss 2014 nolikums, pieteikuma anketa (*.doc)
   __  Mūsdienu deju jaunrades konkurss 2014 nolikums, pieteikuma anketa (*.doc)
  
__  Vokālās mūzikas konkursa „BALSIS 2014”
           -  nolikums (*.doc)
          
- pieteikuma anketa (*.doc)

   __  Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec”
           - nolikums (*.doc)
          
- pieteikuma anketa tērpu skatei (*.doc)
           - pieteikuma anketa darbnīcai (*.doc)
   __  Prezentāciju konkurss “Mans redzējums par barikāžu laiku Liepājā" (*.doc)
   __  Latvijas izglītības iestāžu Vokāli - instrumentālo ansambļu un instrumentālo
           kolektīvu festivāls - konkurss

           - nolikums (*.doc)

          
- pieteikuma anketa (*.doc)

  
__  Kuģu modeļu sacensības mini baseinā ”Liepājas vilnis 2014” nolikums (*.doc)
  
__  Modes diena "Krāsu sprādziens 2014" nolikums (*.doc)
   __  „Koka auto modeļu un buru laivu sacensības” nolikums (*.doc)
   __  42.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "LIDICE 2014" nolikums (*.doc)
   __  "Lieliskais klases audzinātājs 2014" nolikums (*.doc)
   __  "Goda kliņģeris 2014" nolikums (*.doc)
   __  Literāro uzvedumu konkurss nolikums (*.doc)
   __  Liepājas skatuves runas konkurss "Zvirbulis atgriežas" nolikums (*.doc)
  
__  Masku gājiens 2013 nolikums (*.doc)
   __  Klašu stunda "Mirkļu kamolītis" nolikums (*.doc)
  
__  Zīmējumu konkurss "Mana Latvija" nolikums (*.doc)
   __  Erudīcijas konkurss 5.klašu skolēniem "Mana kūka manai Latvijai" nolikums (*.doc)
   __  Erudīcijas konkurss vidusskolēniem "Liepāja. Latvija. Eiropas savienība." nolikums
____________________________________________________________________________


 

___________________
___________________
 

  BJC 2009