Aktualitātes novembrī

______________________________________________________________________________

    Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (LBJC) ir pašvaldības interešu izglītības iestāde,
    kas izkopj bērnu un jauniešu individuālās spējas un intereses, veicina aroda izvēli un
    nodrošina brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

    LBJC piedāvā  bērniem un jauniešiem iespējas darboties vizuālās un lietišķās mākslas,
    dejas, mūzikas, teātra mākslas, tehniskās jaunrades pulciņos,
jauniešu apmaiņās un
    citās neformālās izglītības aktivitātēs
.
    LBJC dod iespēju
piedalīties Dziesmu un deju svētkos, jaunrades skatēs, koncertos,
    izstādēs, erudīcijas spēlēs, nometnēs.

    LBJC sadarbojas
ar Valsts izglītības satura centru, pilsētas domi, pilsētas Izglītības pārvaldi,
    Kultūras pārvaldi, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, Eiropas jauniešu
    organizāciju "Platformnet", "Drums for peace".

    LBJC organizē
Latvijas skolu  jaunatnes dziesmu un deju svētkus, pilsētas un novada
    konkursus, skates, izstādes, sacensības, nometnes, jauniešu apmaiņas, pilsētas izglītības
    iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā seminārus, kursus.
______________________________________________________________________________

  
______________________________________________________________________________

   Liepājas Bērnu un jaunatnes centram ir sava himna!

   Mūziķis Tomass Kleins sadarbībā ar Juri Ločmeli ir sarakstījis Liepājas Bērnu un jaunatnes
   centra himnu, kuru izpilda Tomass Kleins kopā ar jauniešu kori "Reverberācija"(vad. A.Mockus).


  
Noklausies LBJC himnu(T.Kleins/J.Ločmelis)
ŠEIT
______________________________________________________________________________


    Adrese: Brīvības iela 39 (Liepājas Olimpiskā centra telpās),
                   Liepāja, LV-3400,

    e-pasts: bjc@liepaja.edu.lv
     tālrunis: 63427483
    
tālrunis/fakss: 63427483
______________________________________________________________________________

  3.stāvs - 304.kab. Direktore INETA KLĀSONE
                                 mob.: 26800804
                                 ineta.klasone@liepaja.edu.lv

                  305.kab. Sarunu telpa

                  306.kab. Struktūrvienības "Spārni" vadītāja DACE TETERE
                                  tel. 63427483, e-pasts: dace.tetere@liepaja.edu.lv

                                  mob.: 26101366

                  306.kab. Personāla vadītāja DIANA DŽERIŅA
                                  tel. 63427483, e-pasts: diana.dzerina@liepaja.edu.lv
                                  mob.: 20287964

                  306.kab.
Saimniecības vadītāja ANTRA KALNIŅA
                                  tel. 63427483, e-pasts: antra.kalnina@liepaja.edu.lv

                  309.kab. Datordizainers NIKLĀVS ZUNDE
                                  mob.: 26009950, niklavs.zunde@liepaja.edu.lv

                309.kab. Metodiķi:

                                Metodiskais darbs, teātris, erudītu konkursi - MARINA VIKAINE
                                e-pasts: marina.vikaine@liepaja.edu.lv
                                mob.: 28629853; 29871558                     

                                Mūsdienu dejas - AINA APENE
                               
e-pasts: aina.apene@liepaja.edu.lv
                                mob.: 29542905

                                Tautas dejas - EVA KRĒTAINE
                               
e-pasts: eva.kretaine@liepaja.edu.lv
                                mob.: 28211512

                                Mūzika - EVIJA RUIBE
                               
e-pasts: evija.ruibe@liepaja.edu.lv
                               
mob.: 20638326


  3.stāvs - 301., 303., 307.-313.kab. PULCIŅU TELPAS
______________________________________________________________________________

  Struktūrvienības "Spārni" vadītāja DACE TETERE
                               
adrese: Brīvības iela 39, Liepāja
                               
tel.: 63427483
                                mob.:26101366
                        
        e-pasts: dace.tetere@liepaja.edu.lv

                                
  Struktūrvienības "Vaduguns" vadītāja MĀRĪTE TARZIERA
                                adrese: Kungu iela 7, Liepāja
                                tel.: 63425574
                                mob.: 29173576
                               
e-pasts: marite.tarziera@liepaja.edu.lv

                                Audzināšanas darbs - MĀRĪTE TARZIERA

                                Folkloras metodiķe - SOLVEIGA KŪLAINE
                               
mob.: 29778737
                               

  Struktūrvienības "Laumiņa" vadītāja INDRA BUNKA
                               
adrese: Krūmu iela 29, Liepāja
                                mob.: 26652109
                               
e-pasts: indra.bunka@liepaja.edu.lv
                               
Tehniskās jaunrades metodiķis - GUNTARS GRAUDIŅŠ
                               
 e-pasts: guntars.graudins@liepaja.edu.lv
                                 mob.: 27143073

                                Vizuālās mākslas metodiķe - IRITA TIMBRA
                               
e-pasts: irita.timbra@liepaja.edu.lv
                                mob.: 26795671

  Struktūrvienība "Jauniešu māja"
                               
                                Projektu vadītājs - ANDRIS KĀPOSTS
                                tālr. 20597141
                                e-pasts: andris.kaposts@liepaja.edu.lv
                                www.jauniesumaja.lv

                                Projektu vadītāja - ANCE MEDNE-STRAZDA
                                tālr. 25958674
                                e-pasts: ance.medne-strazda@liepaja.edu.lv

                                www.jauniesumaja.lv
______________________________________________________________________________

  

______________________________________________________________________________

   Liepājas Bērnu un jaunatnes centra rekvizīti:

  
Reģ.Nr. 3051902786, nod.m. nr.90000063151
  
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
   Banka: SEB banka
   Kods: UNLALV2X
   Konts: LV59UNLA0072700004100
               LV78UNLA0022700004100 B
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 

___________________
___________________
 

  BJC 2009