10. SKOLOTĀJU ERUDĪCIJAS KONKURSA “ASO PRĀTU CĪŅA SKOLOTĀJU DIENĀ” NOSLĒGUMS

Milzīgs paldies Skolotājiem par aktīvu dalību 10.Skolotāju erudīcijas konkursā “Aso prātu ciņa Skolotāju dienā”, tēma “Mūzika”!

Paldies par radošumu un humora izjūtu prezentācijās “Sitam bungas, pūšam taures!”, par kopā būšanas prieku visām 11 komandām: no Centra sākumskolas, 3.pamatskolas, DALP 5.vidusskolas, Liedaga vidusskolas, 7.vidusskolas, J.Čakstes 10.vidusskolas, Līvupes pamatskolas -attīstības centra, O.Kalpaka 15.vidusskolas, 8.vidusskolas, pii “Delfīns” un Izglītības pārvaldes komandai “Kantoris 05”!

Apsveicam laureātus: 

LIP komandu “Kantoris 05” – 3.vieta,
8.vidusskolas komandu “Multimākslinieki no astotās” – 2.vieta,
J.Čakstes 10.vidusskolas komandu “Čadīgās Čakstītes” – 1.vieta!

Liedaga vidusskolas komanda “Vox musicorum” saņēma LIP specbalvu par papilduzdevumu, bet visām komandām ir LBJC atzinības un garšīgās kūkas no Izglītības pārvaldes.

Lai skaists rudens!