10. SKOLOTĀJU ERUDĪCIJAS KONKURSS “ASO PRĀTU CĪŅA SKOLOTĀJU DIENĀ”