LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRA VĒSTURE

1941.-1942.g. PIONIERU NAMS
(adrese: Dzintaru iela 23), direktore Līna Jansone

1945.-1990.g. PIONIERU NAMS savu darbību atjaunoja.

1990.-1993.g. SKOLĒNU INTEREŠU NAMS
(adrese: Dzintaru iela 23), direktore Mārīte Tarziera

1993.-1995.g. SKOLĒNU INTEREŠU NAMS
(adrese: Klaipēdas iela 94), direktore Mārīte Tarziera

1995.-2006.g. SKOLĒNU INTEREŠU NAMS
(adrese: Brīvības iela 39, Metalurgu kultūras pils), direktore Mārīte Tarziera

2006.-2008.g. LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS
(adrese: Peldu iela 5), direktore Mārīte Tarziera

2008.-2009.g. LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS
(adrese: Brīvības 39, LOC), direktore Mārīte Tarziera

2009.- 2012.g. LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS
(adrese: Brīvības 39, LOC), direktore Inga Auziņa
struktūrvienība “Spārni”
(adrese: Brīvības iela 39), vadītāja Inta Čukure
struktūrvienība “Vaduguns”
(adrese: Kungu iela 7), vadītāja Mārīte Tarziera
struktūrvienība “Laumiņa”
(adrese: Krūmu iela 29), vadītāja Indra Bunka

2013. – 2014.g. LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS
(adrese: Brīvības 39, LOC), direktore Inga Auziņa
struktūrvienība “Spārni”
(adrese: Brīvības iela 39), vadītāja Inta Čukure
struktūrvienība “Vaduguns”
(adrese: Kungu iela 7), vadītāja Mārīte Tarziera
struktūrvienība “Laumiņa”
(adrese: Krūmu iela 29), vadītāja Indra Bunka
struktūrvienība “Jauniešu māja”
 vadītāja Vineta Bērziņa

2015. – 2016.g. LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS
(adrese: Brīvības 39, LOC), direktore Inga Auziņa
struktūrvienība “Spārni”
(adrese: Brīvības iela 39), vadītāja Dace Rozenbaha
struktūrvienība “Vaduguns”
(adrese: Kungu iela 7), vadītāja Mārīte Tarziera
struktūrvienība “Laumiņa”
(adrese: Krūmu iela 29), vadītāja Indra Bunka
struktūrvienība “Jauniešu māja”
 vadītāja Anna Īviņa

2015. – 2016.g. LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS
(adrese: Brīvības 39, LOC), direktore Ineta Klāsone
struktūrvienība “Spārni”
(adrese: Brīvības iela 39), vadītāja Dace Rozenbaha
struktūrvienība “Vaduguns”
(adrese: Kungu iela 7), vadītāja Mārīte Tarziera
struktūrvienība “Laumiņa”
(adrese: Krūmu iela 29), vadītāja Indra Bunka
struktūrvienība “Jauniešu māja”
 vadītāja Anna Īviņa

2017. – 2019.g. LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS
(adrese: Brīvības 39, LOC), direktore Ineta Klāsone
struktūrvienība “Spārni”
(adrese: Brīvības iela 39), vadītāja Dace Tetere
struktūrvienība “Vaduguns”
(adrese: Kungu iela 7), vadītāja Mārīte Tarziera
struktūrvienība “Laumiņa”
(adrese: Krūmu iela 29), vadītāja Indra Bunka
struktūrvienība “Jauniešu māja”
(adrese: Kungu iela 24), vadītāja Inga Laugale

2019… LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS
(adrese: Brīvības 39, LOC), direktore Ineta Šmēdiņa
struktūrvienība “Spārni”
(adrese: Brīvības iela 39), vadītāja Dace Tetere
struktūrvienība “Vaduguns”
(adrese: Kungu iela 7), vadītāja Mārīte Tarziera
struktūrvienība “Laumiņa”
(adrese: Krūmu iela 29), vadītāja Indra Bunka
struktūrvienība “Jauniešu māja”
(adrese: Kungu iela 24), vadītāja Ance Medne-Strazda