CĀLIS 2024

Pieteikšanās Liepājas pilsētas mazo vokālistu konkursam “Cālis 2024” ir KLĀT!
 
Konkursa mērķis: Veicināt pirmskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību!
 
Tas ir jauno vokālistu konkurss, kurā pirmskolas vecuma bērniem ir iespēja parādīt savas vokālās prasmes, iegūt un papildināt uzstāšanās pieredzi un atklāt savu personību. Liepāja ir daudz muzikāli talantīgu bērnu pirmskolas vecumā, šis konkurss ir nepieciešams bērnu vokālai izaugsmei, talanta spodrināšanai un jaunu talantu atklāšanai.
 
Konkursa dalībniekiem repertuārā jāiekļauj divas dziesmas pēc brīvas izvēles: 1) latviešu tautas dziesma un 2) dziesma pēc brīvas izvēles. Dziesmām jāatbilst izpildītāja vecumam un balss spējām! Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas a cappella, mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā.
 
Dalībnieku sniegumu vērtēs žūrija, pievēršot uzmanību izvēlētā priekšnesuma sarežģītības pakāpei un mākslinieciskajai kvalitātei. Konkursā dalībnieki piedalīsies divās vecuma kategorijās: janākā grupa no 3 – 4 gadiem un vecākā grupa no 5-6 gadiem.
Vecāki un pedagogi dalībniekus konkursam aicināti pieteikt līdz 2. aprīlim, aizpildot un sūtot pieteikuma anketu uz sintija.berga@liepaja.edu.lv. Konkurss tiek finansēts no dalības maksas.
 
Konkursa pieteikuma anketu un nolikumu meklē šeit:
Pieteikuma anketa: https://rb.gy/xz2lv3
 
Konkursa koordinatore LBJC mūzikas metodiķe Sintija Berga.