DANCESSIMUS 2023

Paldies Liepājas Bērnu un jaunatnes centra mūsdienu deju studijām “Dzintari” vad. Monta Sprūde un “Dzirkstelīte” vad. Marina Zuntnere, kuras 11.novembrī veiksmīgi startēja mūsdienu deju konkursā “Dancessimus 2023” Rīgā.