“Katram putnam savu māju” KONKURSA NOSLĒGUMS

Ir noslēdzies konkurss tehniskajā jaunradē “Katram putnam savu māju”, kur pirmajiem desmit konkursa dalībniekiem, atrisinot krustvārdu mīklu par Latvijā sastopamiem putniem, bija iespēja iegūt savā īpašumā putnu būrīša sagataves komplektu. Apsveicam putnu būru ieguvējus!
Putnu būru ieguvēji:
Jegors Jermolajevs
Jānis Sokolovskis
Velga Zica
Kira Čīma
Kristina Štifurska
Kirils Kozlovs
Kristofers Samedovs
Aleksejs Zajacs
Dmitrijs Uzdimajevs
Darja Timofejeva