IZSTĀDE “TIK UN TĀ”

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Vaduguns” vizuālā un vizuāli plastiskās mākslas pulciņa audzēkņu darbu izstāde.