KURZEMES NOVADU RADOŠAIS KONKURSS

KURZEMES NOVADA MŪSDIENU DEJU RADOŠAIS KONKURSS
2023. gada, 10. novembrī, plkst. 13.00