“Mana kūka – Manai Latvijai”

Aicinām piedalīties visus interesentus!
Novembrī notiks LBJC tradicionālais konkurss ” Mana kūka – manai Latvijai”. Katram dalībniekam ir iespēja neklātienē piedalīties vienā no konkursa daļām vai abās, sagatavot svētku kūku un izpētīt Liepāju.
Var piedalīties individuāli vai izveidot komandu kopā ar draugu, savu ģimeni vai klases biedriem.  Vērtēšana notiks pa vecuma grupām. Veiksmīgākās komandas apbalvo ar LBJC diplomiem un balvām. 
Pieteikties līdz 15.novembrim, norādot kurā konkursa daļā piedalīsies.
E-pasts: marina.vikaine@liepaja.edu.lv  LBJC metodiķe Marina Vikaine.
Nolikumu skatīt https://www.liepajasbjc.lv/nolikumi/

PIEDALOTIES PASĀKUMĀ, IEVĒROT VALSTĪ NOTEIKTOS COVID-19 EPIDEMIOLOĢISKOS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS | PASĀKUMS NORIT NEKLATIENĒ