MŪZIKA

JAUNIEŠU KORIS “REVERBERĀCIJA”

Skolotājs
Andris Mockus
29398067

LBJC struktūrvienība “Spārni”
Liepāja, Brīvības iela 39

VOKĀLĀS MĀKSLAS STUDIJA “LIEDAGS”

Skolotāja
Guna Vite
26499975

LBJC struktūrvienība “Vaduguns”
Liepāja, Kungu iela 7

VOKĀLAIS ANSAMBLIS “SKAŅU KARUSELIS”

Skolotāja
Agita Dobele
28307405

LBJC struktūrvienība “Laumiņa”
Liepāja, Krūmu iela 29

POPGRUPA “MASKAS”

Skolotāja
Irēna Karpa
26179226

LBJC struktūrvienība “Vaduguns”
Liepāja, Kungu iela 7

VOKĀLI INSTRUMENTĀLAIS ANSAMBLIS

Skolotājs
Tomass Kleins
29373499

LBJC struktūrvienība “Vaduguns”
Liepāja, Kungu iela 7

PŪTĒJU ORĶESTRIS “LIEPĀJA”

Skolotāji
Matiss Smiltiņš
26465896

LBJC struktūrvienība “Vaduguns”
Liepāja, Kungu iela 7

FOLKLORAS KOPA “ĶOCIS”

Skolotāja
Solveiga Kūlaine
29778737

LBJC struktūrvienība “Vaduguns”
Liepāja, Kungu iela 7

SLĀVU FOLKLORAS KOPA “SOLNIŠKO”

Skolotāja
Jekaterīna Cema
26037410

LBJC struktūrvienība “Laumiņa”
Liepāja, Krūmu iela 29

MUZIKĀLĀS MĀKSLAS STUDIJA “PODZIŅAS”

Skolotāja
Aneta Jansone
29764879

LBJC struktūrvienība “Spārni”
Liepāja, Brīvības iela 39