Pūtēju orķestra “Liepāja” radošā dienas nometne “Lai skan!”

Liepājas Izglītības pārvalde, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, no 23.līdz 27.augustam, tieši pirms skolas gaitu un aktīvā mācību procesa uzsākšanas, organizēja dienas nometni, kurā piedalījās 30 pūtēju orķestra “Liepāja” dalībnieki viņu vadītāja Valērija Šestilovska vadībā. Nometne tika rīkota, lai īstenotu psihoemocionālā atbalsta pasākumus Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. Vasaras nometne  bija kā viena no iespējām krīzes seku mazināšanai, sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē. Nometnes mērķis bija uzlabot bērnu un jauniešu saskarsmes, sadarbības un komunikācijas prasmes, psihoemocionālo labsajūtu. Lai arī ikdiena pagāja rūpīgi strādājot ar muzikālajiem materiāliem, gatavojot vairākus skaņdarbus, paaugstinot dalībnieku prasmes un iegūstot jaunas zināšanas, tas neliedza dalībniekiem arī priecāties par kopīgi pavadītu laiku, darot to, kas patiesi ir sirdij tuvs. Dalībnieki ne tikai strādāja ar savu ilggadējo vadītāju, bet piedalījās meistarklasēs pie pieredzējušiem pasniedzējiem, piemēram, Oleksija Demchenko, Artūra Maculēviča u.c. Vislielākais gandarījums par to, ka dalībnieki nedēļas beigās atzina, ka ir ieguvuši ne tikai zināšanas, kas palīdzēs kvalitatīvāk muzicēt, bet arī lieliski pavadījuši laiku ar cilvēkiem, ar kuriem ir patīkami būt kopā.