INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Izmantojot sīkfailus tīmekļa vietnē

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas Bērnu un Jaunatnes centrs, adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, tālrunis: 63427483, elektroniskā pasta adrese: bjc@liepaja.edu.lv

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

Nolūks – darīt lietotājiem pieejamus LBJC video, lai tos ērti un mūsdienīgi varētu apskatīt, piesaistot potenciālos LBJC audzēkņus.

Ja lietotājs apstiprina sīkfailu pieņemšanu, tad sīkfailu izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkfailiem (t.sk. informāciju, ka personas dati tiek nodoti trešajām personām, iespējams arī, ārpus Eiropas savienības/ Eiropas ekonomiskās zonas), to izmantošanas nolūkiem.

Nolūks – nodrošināt LBJC tīmekļa vietnes liepajasbjc.lv darbību un pamatfunkcijas.

Noraidot sīkfailus vai nesniedzot piekrišanu, lietotājs noraida visus neobligātos un trešo pušu sīkfailus, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamos sīkfailus, kuri ir nepieciešami tīmekļa vietnes darbības un pamatfunkciju nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).

PERSONAS PIEKRIŠANAS / NORAIDĪŠANAS ATCELŠANA UN SĪKFAILU IZMANTOŠANAS IEROBEŽOŠANA

Liepājas Bērnu un jaunatnes centram tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkfailu izmantošanu lietotājs var ierobežot gan neobligāto, gan trešo pušu sīkfailu izmantošanu nospiežot pogu “Neatļaut sīkdatnes”. Sīkfailu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot tīmekļa vietnes kājenē “Sīkdatņu iestatījumi” un pēc tam izvēloties attiecīgos iestatījumus.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkfailu bloķētājus, vai mainīt sīkfailu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai dzēst sīkfailus savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

TĪMEKĻA VIETNE IZMANTOTIE SĪKFAILI

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra tīmekļa vietnē (liepajasbjc.lv) izmanto sīkfailus (arī zināmi kā sīkdatnescookies), kas iegūst tīmekļa vietnes lietotāja personas datus (IP adresi, izmantotā pārlūkprogramma, iekārtas operētājsistēma un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju datumu, laiku).

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šāda veida sīkdatnes:

NEPIECIEŠAMIE SĪKFAILI

Lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, sīkfailu pieņemšanu vai noraidīšanu.

MĀRKETINGA SĪKFAILI

Trešās puses sīkfaili no tīmekļa vietnēm vai ārpakalpojumiem, kas tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē, bet nepieder mums, piemēram, lai nodrošinātu Youtube video izmantošanu tīmekļa vietnē.

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir LBJC atbildīgie darbinieki, nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc lietotāja sniegtās piekrišanas. 

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.