Skolotājiem

LBJC DARBINIEKU SAPULCE
2022. GADA 26. MAIJĀ PLKST. 10.00
struktūrvienības “Vaduguns” zālē (Liepāja, kungu iela 7)