STARPTAUTISKAIS DEJU FESTIVĀLS-KONKURSS “DEJOSIM KOPĀ AR “JUNGU””

2.martā Liepājas Bērnu un jaunatnes centra mūsdienu deju studijas ‘’Rotaļa’’ vadītāja Aina Apene un ‘’Dzirkstelītes’’ vadītāja Marina Zuntnere devās uz kaimiņvalsti Lietuvu, lai piedalītos starptautiskā deju festivālā-konkursā ‘’Dejosim kopā ar “Jungu”, “Tu un es’’ un sveikt Klaipēdas karalienes Luīzes deju studiju ‘’Junga’’ 75.gadu jubilejā.                  

Konkursā-festivālā piedalījās bērni vecuma grupās no 5 – 8 gadi un 9 – 12 gadi. Kopumā uz Palangas koncertzāles skatuvi kāpa 35 deju grupas, kur pēc žūrijas vērtējuma katrai grupai tika piešķirta deju nominācija.

Deju studija ‘’Rotaļa’’ vad. Aina Apene ieguva nomināciju ‘’enerģiskākā deju grupa’’  un deju studija ‘’Dzirkstelītes’’ vad. Marina Zuntnere ieguva nomināciju ‘’muzikālākā deju grupa’’.

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra dejotājiem pirmo reizi bija iespēja dejot  uz skaistās Palangas koncertzāles skatuves, redzēt citu kolektīvu sniegumu un baudīt deju studijas ‘’Junga’’ jubilejas deju uzvedumu ‘’Zilā Planēta- Zeme’’.

Mīļš paldies dejotājiem, vadītājām un vecākiem.