TALANTU KONKURSS “OPENVISION”

Jaunieši aicināti piedalīties talantu konkursā “Openvision”

Lai veicinātu jauniešu spēju izteikties un parādīt savu talantu Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Jauniešu māja” padome un Liepājas Skolēnu dome organizē talantu konkursu “Openvision”.

6. maijā plkst. 17:00 kultūras namā “Wiktorija”, Graudu ielā 34, norisināsies ilggadējais Open Stage talantu konkurss “Openvision” ar tuvojošās Eirovīzijas tematiku.

“Openvision” ir pasākums, kur jauniešiem būs iespēja parādīt savas radošās dotības, veidot jaunus kontaktus, dalīties ar savu pieredzi un labi pavadīt laiku jauniešu vidū, kā arī saliedēties ar sev pazīstamiem jauniešiem it īpaši, ja priekšnesums tiek plānots kolektīvi. Daudzi jaunieši savas kautrības dēļ neuzstājas un paliek nepamanīti. Tādēļ vajadzīgi šādi pasākumi, kur draudzīgā vidē jaunieši var dalīties ar saviem talantiem un saņemt nepieciešamo atbalstu.

Pasākuma “Openvision” mērķis ir veidot labvēlīgu un draudzīgu vidi, kur jauniešiem dalīties ar saviem talantiem, iegūt pieredzi uz lielās skatuves un saņemt sirdspilnu atbalstu.

Auditoriju veidos ikviens cilvēks, kurš vēlas dalīties ar saviem talantiem vai paskatīties citu cilvēku priekšnesumus. Open Stage ir kļuvis par ilggadēju pasākumu, kuru organizē “Jauniešu māja”.

Dalībnieki tiek aicināti pieteikties aizpildot anketu: https://ieej.lv/openstage

Aktuālajai informācijai par šo un citiem pasākumiem un aktivitātēm var sekot “Jauniešu mājas” Facebook lapā un Instagram kontā.
Pasākums tiek rīkots atbilstoši valstī aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Projekts “Creating to be” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra
struktūrvienības “Jauniešu māja” padomes dalībniece Anna Galbāliņa
liepajasjauniesupadome@gmail.com
+371 29 442 566