TDA “VADUGUNS” ĶEKATNIEKI

Pasaulē dzīvo dažādas radībiņas, kuras rūpējas par mums, reizēm izjoko, bet ir klātesošas. Piemēram, Zeķinieks. Tas ir tas, kurš regulāri no cilvēkiem nozog vienu zeķi, otru atstādams. Tavās mājās tāds taču arī ir, vai ne? Tad ir arī Saldumnieks. Šos parasti vecāki pamana. Tie ir tie, kuri klusiņām izēd tukšu saldumu trauciņu. Un neviens nezina, no kuras puses viņš nācis, uz kuru pusi aizgājis.

Bet tad ir arī tādi Ķekatnieki. Tie ir tie, kuri izstaigā Liepājas ielas, savāca visas nelaimes, rūpes un kreņkus, un sadedzina! Tagad nevajadzētu būt nevienai nelaimei, bēdām vai skumjām, ja vien paši nesataisīsim muļķības.

Bet mums izdevās viņus nofilmēt! Paskaties!

Vislielākais paldies LBJC direktorei Inetai Šmēdiņai par atbalstu un uzticību!

Paldies video burvim Naurim Zeltiņam!

Milzīgs paldies vecākiem, kuri atsaucās idejai, veidoja maskas kopā ar bērniem un parūpējās par tik lielu cienastu, ka galda kājas teju katra uz savu pusi sprāga no gardumu pārpilnības!

Paldies dejotājiem par izturību! Jūs bijāt lieliski!

Paldies vadītājām Nellijai Afanasjeva un Intai Blumbahai, ka nepateicāt nē! Cik labi, ka ir spēcīga komanda!

Paldies Inai Gužaitei par būšanu blakus un vērīgo aci!

Sūtu mīļus sveicienus!

Tautas deju metodiķe Eva Krētaine