TEHNISKĀS JAUNRADES KONKURSA “PAPĪRA TILTS 2022” NOSLĒGUMS

Noslēdzies Liepājas Bērnu un jaunatnes centra rīkotais konkurss Liepājas pilsētas skolu 4. – 6. klašu skolēniem tehniskajā jaunradē “PAPĪRA TILTS”. Tika saņemti 17 darbi, kuri tika testēti smaguma izturībai, pakāpeniski palielinot pievienoto smagumu tilta konstrukcijai. Žūrija ņēma vērā darbu atbilstību konkursa noteikumiem, pielāgojot vienlīdzīgu soda koeficientu darbiem, kas neiekļāvās noteikto izmēru prasībai, vai konstrukcijā tika izmantoti neatļauti stiprināšanas līdzekļi, zīmuļi, koka irbuļi utt. Paldies dalībniekiem, viņu vecākiem un skolotājiem par dalību konkursā.
Godalgotās vietas ieguva:
1. vieta Sandis Sokolovskis 27,2 kg.
2. vieta Liepājas centra sākumskola 6d klase 24,4 kg.
3. vieta Nikola Marta Ruča 19,2 kg.