VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS “BALSIS 2024”

Vokālās mūzikas konkurss “BALSIS 2024”
2024. gada, 27. februārī, plkst. 13.00
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā “Vaduguns”

Vairāk informācijas par konkursu pieejama sadaļā “nolikumi”.