Par mums

KAS MĒS ESAM ?

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (LBJC) ir pašvaldības interešu izglītības iestāde, kas izkopj bērnu un jauniešu individuālās spējas un intereses, veicina aroda izvēli un nodrošina brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

Liepājas Bērnu un jaunatnes centram ir sava himna!
Mūziķis Tomass Kleins sadarbībā ar Juri Ločmeli ir sarakstījis Liepājas Bērnu un jaunatnes centra himnu, kuru izpilda Tomass Kleins kopā ar jauniešu kori “Reverberācija”(vad. A.Mockus).
Noklausies LBJC himnu(T.Kleins/J.Ločmelis) ŠEIT

KO MĒS DARĀM ?

Bērniem un jauniešiem iespējas darboties vizuālās un lietišķās mākslas, dejas, mūzikas, teātra mākslas, tehniskās jaunrades pulciņos, jauniešu apmaiņās un citās neformālās izglītības aktivitātēs.

Piedalīties Dziesmu un deju svētkos, jaunrades skatēs, koncertos, izstādēs, erudīcijas spēlēs, nometnēs.

Ar Valsts izglītības satura centru, pilsētas domi, pilsētas Izglītības pārvaldi, Kultūras pārvaldi, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām.

Latvijas skolu  jaunatnes dziesmu un deju svētkus, pilsētas un novada konkursus, skates, izstādes, sacensības, nometnes, jauniešu apmaiņas.

KUR MĒS ATRODAMIES ?

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra rekvizīti:

Reģ.Nr. 3051902786
Nod.m. nr.90000063151
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Banka: SEB banka,
Kods: UNLALV2
Konts: LV59UNLA0072700004100 LV78UNLA0022700004100

FACEBOOK

YOUTUBE