CITI

BĒRNU KLUBIŅŠ “SPĀRNI”

Skolotāja
Līga Gauče
28376689

LBJC struktūrvienība “Spārni”
Liepāja, Brīvības iela 39

BĒRNU UN JAUNIEŠU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM KLUBIŅŠ “PASAULĪTE”

Skolotāja
Arta Salmiņa – Bumbule
26404326

LBJC struktūrvienība “VADUGUNS”
Liepāja, Kungu iela 7

BĒRNU KLUBIŅŠ “PA-PISEI”

Skolotāja
Sendija Grīsle
20442702

LBJC struktūrvienība “LAUMIŅA”
Liepāja, Krūmu iela 29

ERUDĪTU KLUBS

Skolotāja
Marina Vikaine
29871558

LBJC struktūrvienība “Spārni”
Liepāja, Brīvības iela 39

MOTO PULCIŅŠ

Skolotāji
Normunds Jansons
Uldis Skujiņš
27143073

LBJC struktūrvienība “LAUMIŅA”
Liepāja, Krūmu iela 29

BMX – BRĪVAIS STILS RITEŅBRAUKŠANĀ

Skolotājs
Valters Klēpis
22721216

LBJC struktūrvienība “LAUMIŅA”
Liepāja, Krūmu iela 29

SKEITBORDS PULCIŅŠ

Skolotājs
Armands Sausiņš
29413008

LBJC struktūrvienība “LAUMIŅA”
Liepāja, Krūmu iela 29