DEJAS

TAUTAS DEJU ANSAMBLIS “VADUGUNS”

Skolotājas
Inta Blumbaha
26322533
Madara Priede
29379031

LBJC struktūrvienība “VADUGUNS”
Liepāja, Kungu iela 7

TAUTAS DEJU KOLEKTĪVS “SPĀRNI”

Skolotāja
Agnija Klima
26984167

LBJC struktūrvienība “Spārni”
Liepāja, Brīvības iela 39

MŪSDIENU DEJU STUDIJA “DZINTARI”

Skolotāja
Monta Sprūde
29719464

LBJC struktūrvienība “Spārni”
Liepāja, Brīvības iela 39

MŪSDIENU DEJU STUDIJA “ROTAĻA”

Skolotāja
Aina Apene
29542905

LBJC struktūrvienība “Laumiņa”
Liepāja, Krūmu iela 29

DEJU AEROBIKA “DZIRKSTELĪTE”

Skolotāja
Marina Zuntnere
26755534

LBJC struktūrvienība “Spārni”
Liepāja, Brīvības iela 39

LAIKMETĪGĀS DEJAS STUDIJA

Skolotāja
Karīna Elizabete Lase
22371186

LBJC struktūrvienība “Spārni”
Liepāja, Brīvības iela 39